تازه سرليکونه
د ښکاره گټي او د ښکاره تاوان تړون
 
  February 24, 2012
  0

 د ښکاره گټي تړون

په ښکاره ډول د ګټي تړون هغه ته وايي چي په هغه يو شى مفت ، بېله عوضه د مُمَيِّز کوچني او معتوه په ملکيت کي راځي لکه د وصيت کوونکي څخه وصيت قبلول يعني يو څوک د خپل ميراث د دريمي څخه څه مقدار د ده د پاره وټاکي او دى يې ځني قبول کړي . دغه ډول د تحفې او صدقې ورکونکي څخه د تحفې او صدقې قبلول يا د پور په ادا کولو کي د کفيل ضمانت قبلول .

 
دا ټول د کوچني او معتوه د پاره په ښکاره ډول ګټمن تړونونه دي ، نو ځکه د مَعْتُوهْ او مُمَيِّز  کوچني دغه راز تړون او تصرف ځاى پرځاى صحيح او نافذيږي .

د ښکاره تاوان تړون
 
په ښکاره ډول د تاوان تړون هغه ته وايي چي يو شى د مُمَيِّز کوچني او مَعْتُوهْ د ملکيت څخه مفت په وځي ، لکه خپلي ښځي ته طلاق ورکول يا خپل مال بل ته په تحفه ، خيرات يا قرض ورکول او يا هم د بل د پور ضمانت کول .
د مُمَيِّز کوچني او مَعْتُوهْ دغه ډول تړونونه او تصرفات چي په ښکاره ډول يي په تاوان وي لغو او باطل بلل کيږي ، د ولي په اجازه لا هم نه صحيح کيږي . 
 
ماخذ: فقه المبتدي، دریم ټوک- معاملات
 

سرته