تازه سرليکونه
نور ليکوالان
تازه سرليکونه
بېلابېلې ليکنې
مولوي محمد عمر خطابي (92)

۱

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: مشکاة المصابیح       نېټه: July 21, 2024

۱

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: تفسير الجلالين       نېټه: July 21, 2024

۱

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: تفسير الجلالين       نېټه: July 13, 2024

۱

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: مشکاة المصابیح       نېټه: July 8, 2024

۱

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: تفسير الجلالين       نېټه: July 7, 2024

۱

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: مشکاة المصابیح       نېټه: July 1, 2024

۱

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: تفسير الجلالين       نېټه: June 29, 2024

۱

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: مشکاة المصابیح       نېټه: June 23, 2024

۱

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: تفسير الجلالين       نېټه: June 22, 2024

۱

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: تفسير الجلالين       نېټه: June 8, 2024

۱

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: مشکاة المصابیح       نېټه: May 26, 2024

۱

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: تفسير الجلالين       نېټه: May 18, 2024

۱

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: تفسير الجلالين       نېټه: May 11, 2024

۱

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: مشکاة المصابیح       نېټه: May 5, 2024

۱

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: مشکاة المصابیح       نېټه: April 28, 2024

۱

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: تفسير الجلالين       نېټه: April 27, 2024

۱

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: مشکاة المصابیح       نېټه: April 22, 2024

۱

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: تفسير الجلالين       نېټه: April 21, 2024

۱

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: تفسير الجلالين       نېټه: April 7, 2024

۱

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: مشکاة المصابیح       نېټه: March 24, 2024

۱

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: تفسير الجلالين       نېټه: March 23, 2024

سرته